Isomat WV

Isolerende binnenmuurverfBinnenmuurverven

Productinformatie

Downloads

Extra matte, schrobvaste, isolerende binnenmuurverf op basis van een acrylaatdispersie.


Eigenschappen:
  • Schrobvast, klasse 1 volgens DIN EN 13300
  • Spanningsarm
  • Isolerend
  • Extra mat
  • Reukarm

Verbruik: 10 m2/L

Kleur: Wit en basis DU1.

Verdunning: Product is gebruiksklaar

Verpakking: 12,5 liter.

Glansgraad: Mat

Gezondheid en veiligheid:
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1) en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.